Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

H ITMC A.E. διοργάνωνει Προγράμματα Κατάρτισης για στελέχη, με θέματα Στρατηγικής, Διαχείρισης  Απόδοσης και Αξιοποίησης Πληροφορίας με συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, καθώς και σε θέματα Διαχείρισης Διαδικασιών και Μείωσης Κόστους.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Κατάρτισης καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα,

εδώ