Σεμινάριο "Διαχείριση Κόστους βάσει Διαδικασιών"

H ITMC A.E. διοργάνωνει Προγράμματα Κατάρτισης για στελέχη, με θέματα όπως οι Βασικές αρχές Κοστολόγησης, οι Μεθόδους Συνεχούς Βελτίωσης & Μείωσης Κόστους Στρατηγικής, η Μεθοδολογία Activity Based Costing, τα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης κόστους (σημειογραφία διαδικασιών, τεχνικές ανάλυσης, εργαλεία μοντελοποίησης, δείκτες απόδοσης κτλ).

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Κατάρτισης καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα,

εδώ