Σεμινάριο "Στρατηγική Διοίκηση της Απόδοσης"

“Στρατηγική Διοίκηση της Απόδοσης”

Η ICAP Group – Management Consultants και η ITMC Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στα πλαίσια της υφιστάμενης συνεργασίας τους και αξιοποιώντας τις συνέργειες λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας τους σε θέματα Πληροφόρησης Διοίκησης για την εφαρμογή των Στρατηγικών Στόχων και την Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων, υλοποιούν Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης (Performance management), Ισόρροπης Στοχοθέτησης και Μέτρησης Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (Balanced Scorecard & KPIs).

Η συνεργασία μεταξύ της ICAP και της ITMC εστιάζει στη μεθοδολογία Corporate Performance Management η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση της στρατηγικής της επιχείρησης και τη μέτρηση της απόδοσης, εκτελώντας δυναμικές αναλύσεις στα επιχειρησιακά δεδομένα, υποστηρίζοντας έτσι τη διοίκηση στη βελτίωση της απόδοσης σε όλο τον οργανισμό. Έχει ως σκοπό να βοηθήσει την εταιρεία να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους, ελέγχοντας τη στρατηγική και τις διαδικασίες της, την εφαρμογή τους, τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία τους και τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του κάθε στόχου. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 25 & 26 Απριλίου 2013, στα γραφεία της ICAP Group A.E.,   Ελευθερίου Βενιζέλου 2 , Καλλιθέα και δύναται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα στοχεύει, να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να κατανοούν και να αξιολογούν τις αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, στην αποτελεσματική ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εσωτερικής επιχειρησιακής δυναμικότητας, στην αναζήτηση στρατηγικών που βασίζονται σε διαχρονικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και στην ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με σύγχρονα και καινοτομικά εργαλεία και μεθόδους Μέτρησης της Απόδοσης (π.χ. Balanced Scorecard). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τομείς τόσο από τη Θεωρία όσο και από την Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου έργου Διοίκησης της Απόδοσης σε έναν Οργανισμό:

  •  Κατανόηση Στρατηγικής
  • Στρατηγικό Management
  • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
  • Στρατηγική Διοίκηση/ Μέτρηση της Απόδοσης
  • Η Ισόρροπη Στοχοθέτηση - The Balanced Scorecard
  • Εφαρμογή της Ισόρροπης Στοχοθέτησης
  • Εργαλεία Μέτρησης της Απόδοσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Γιάννης Χαραλάμπους Διευθύνων Σύμβουλος, ITMC A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Κωνσταντίνος Μώρος, ICAP Group – Management Consultants

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 16 ώρες και με την ολοκλήρωσή του όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι 500 €.

Θα χαρούμε πολύ για την παρουσία σας, και παρακαλούμε πολύ για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή μας, προκειμένου να διοργανώσουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Χαραλάμπους,
Διευθύνων Σύμβουλος ITMC
Τηλ.: 2107247884 Fax: 2107717772
info@itmc.gr