Σεμινάριο "Διαχείριση Σχέσεων Πελατών - CRM"

Πρόγραμμα κατάρτισης

 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-CRM»

Πως θα Διατηρήσετε / Αυξήσετε την πελατεία σας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

Η εταιρεία  ITMCA.E.   είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται με θέμα :“ Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων”

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις   30 & 31 Μαΐου 2013  στα γραφεία της   ITMCA.E.,   Βορείου Ηπείρου 45, 15125 Μαρούσι.

Η Διαχείριση των Σχέσεων Πελατών, η ανάλυση της στρατηγικής σημασίας συγκεκριμένων πελατών της επιχείρησης και η ανάπτυξη διαδικασιών αποτελεσματικής διοίκησης των σχέσεων μαζί τους, είναι μια μεθοδολογία που βοηθάει στην εστίαση στον πελάτη, στην επιλογή / στοχοθέτηση πελατείας, στην ανάπτυξη της συναλλακτικής συμπεριφοράς του πελάτη (Cross & Up Selling), στην διατήρηση (customer retention) αλλά και την επανάκτηση (win back). H Διαχείριση Σχέσεων Πελατών βασίζεται κύρια στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, των σχέσεων, των δραστηριοτήτων επικοινωνίας (below the line activities) καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα για την διατήρηση και ανάπτυξη της πελατείας με χαμηλό κόστος,ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Κάτι τέτοιο θα κάνει τον Οργανισμό πιο ευέλικτο να ανταποκρίνεται στις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους ενδιαφερομένους στις βασικές αρχές και στα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1. Βασικές αρχές του Μάρκετινγκ των Σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης (Relationship Marketing).
  2. Η σχέση επιχείρησης και πελάτη. Η έννοια των πελατών στρατηγικής σημασίας.
  3. Τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης και παρακολούθησης της σχέσης με τον πελάτη.
  4. Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, για την εξόρυξη κατηγοριοποιήσεων και ταυτοποίηση πελατών με προϊόντα (customer Analytics).
  5. Η εφαρμογή / αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων.
  6. Αξιοποίηση Συστημάτων Πιστότητας Πελάτη (Loyalty Schemes).


 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Γιάννης Χαραλάμπους, Διευθύνων Σύμβουλος, ITMC A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 16 ώρες και με την ολοκλήρωσή του όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θα χαρούμε πολύ για την παρουσία σας, και παρακαλούμε πολύ για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή μας, προκειμένου να διοργανώσουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επισκεφτείτε την πύλη μας στο διαδίκτυο για το πλήρες πρόγραμμα Σεμιναρίων 1ου Εξαμήνου 2013

http://www.itmc.gr/ITMC_Seminars.pdf